Đại Hôi La Vang New Orleans

Đại Hôi La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

Đại Hội La Vang New Orleans

La Vang New Orleans

La Vang New Orleans

La Vang New Orleans

La Vang New Orleans

La Vang New Orleans

La Vang New Orleans

La Vang New Oreleans

La Vang New Oreleans

Ca Đoàn La Vang New Orleans

Ca Đoàn La Vang New Orleans

Lễ Đài La Vang New Orleans

Lễ Đài La Vang New Orleans

Describe your image

TỔNG GIÁO PHẬN NEW ORLEANS

ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LA VANG

6054 Vermillion Blvd., New Orleans, LA 70122

P.O. Box 850391, New Orleans, LA 70185

Phone: (504) 283-0559, Website: www.lavangneworleans.com

Điện Thư/e-mail:

lvnola7@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

Ngày Thường (Weekday)

Chầu Thánh Thể: 5:00 pm

Thánh Lễ: 5:30 pm

Thứ Bảy (Saturday)

Chầu Thánh Thể: 4:30 pm

Thánh Lễ: 5:00 pm

Chúa Nhật (Sunday)

Thánh Lễ Sáng: 7:00 am

Thánh Lễ khấn Trọng Thể: 10:00 am

Chúa Nhật Đầu Tháng (1st Sunday of the month)

Cung Nghinh Đức Mẹ: 9:25 am

(Các đoàn thể họp sau thánh lễ 10:00 am)

Bí Tích Hòa Giải (Reconciliation)

Thứ Bảy: 4:30 pm - 5:00 pm

Chúa Nhật: 9:30 am - 9:50 am

Hôn Phối (holy Matrimony)

Xin liên lạc với Linh Mục trước 6 tháng

Xức Dầu (Anointing)

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG HẰNG NĂM

-

Đại Hội Đức Mẹ La Vang New Orleans, hằng năm được tổ chức vào mỗi tháng Năm, 3 ngày cuối tuần ngày Hiền Mẫu (Mother's Day Weekend).

Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 28 sẽ đươc tổ chức 3 ngày với chủ đề:

"CÙNG MẸ LA VANG-SỐNG ĐỜI LIÊN ĐỚI

Có nhiều chương trình: khấn, cầu nguyện, thánh lễ, hội thảo do các linh mục chuyên môn hướng dẫn, cùng các chương trình văn nghệ vui tươi. Thánh lễ chính trong 3 ngày do các Đức Tổng Giám Mục chủ tế. Kính mời Quí Vị về tham dự Đại Hội, cùng nhau Tôn Vinh Đức Mẹ La Vang. Qua Đức Mẹ La Vang, Chúa sẽ ban cho Quí Vị nhiều Hồng Ân và sự chữa lành.

LICH2019.jpg