Ý KHẤN

Thư Từ Liên Lạc xin gời về:

ĐẾN THÁNH ĐỨC MẸ LA VANG

NEW ORLEANS

P.O. Box 850391,

New Orleans, LA 70185

Phone: (504) 283-0559

ĐIỀU KIỆN XIN KHẤN TẠI ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LAVANG NEW ORLEANS

Để điều khấn xin hy vọng được hiệu quả, các gia đình con cái Mẹ phải thi hành 4 điều kiện thiêng liêng sau:

  1. Phải có đức tin mạnh (như chúa đã phán: "Đức tin con cứu chữa con" không có đức tin mạnh không làm gì được).

  2. Phải có ơn nghĩa với Chúa (nghĩa là phải xưng tội rước lễ. Nếu ta không có ơn nghĩa với Chúa, ta đã trở thành thù địch của Thiên Chúa làm sao bắt Chúa thi ân qua lời cầu bầu của Đức Mẹ được.)

  3. Phải có lòng cậy trông bền bỉ (nghĩa là phải vững tin, không ngã lòng trông cậy. Nếu việc đó ích lợi cho hồn xác ta, Đức Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa ban cho ta).

  4. Phải có lòng thông hiệp với dân Chúa nơi đền thánh Mẹ trong lễ khấn các ngày:

 

  • Thứ Bảy: 5:00 - 6:00 giờ chiều (giờ New Orleans)

  • Chúa Nhật: 10:00 - 11:00 giờ sáng (giờ New Orleans)

Vì Chúa đã phán ở đâu có hai, ba người họp lại cầu xin vì danh Chúa thì Ngài sẽ hiện diện tại đó.